Распоред звоњења

Распоред звоњења

Распоред звоњења

Пре подне:

  1.  7:15 – 8:00                                                          одмор 5 минута

  2.  8:05 – 8:50                                                          одмор 15 минут

  3.  9:05 – 9:50                                                          одмор 10 минута

  4.  10:00 – 10:45                                                        одмор 5 минута

  5.  10:50 – 11:35                                                      одмор 5 минута

  6.  11:40 – 12:25                                                      одмор 5 минута

  7.  12:30 – 13:15

После подне:

   1.  13:00 – 13:45                                                     одмор 5 минута

   2.  13:50 – 14:35                                                     одмор 15 минута

   3.  14:50 – 15:35                                                     одмор 10 минута

   4.  15:45 – 16:30                                                     одмор 5 минута

   5.  16:35 – 17:20                   

Скраћени часови:

  1.  7:15 – 7:45                                                          одмор 5 минута

  2.  7:50 – 8:20                                                       одмор 5 минут

  3.  8:25 – 8:55                                                          одмор 15 минута

  4.  9:10 – 9:35                                                          одмор 10 минута

  5.  9:40 – 10:10                                                       одмор 5 минута

  6.  10:15 – 11:45                                                      одмор 5 минута