Историјат школе

Историјат школе

До 1966.године  било је чак пет објеката у којима се изводила настава у Бајши, што је у многоме отежавало васпитно-образовни процес.

1966. године саграђен је нови објекат са седам учионица, а 1970. године  саграђена је фискултурна сала, кабинет за техничко образовање, још једна учионица и просторија за централно грејање. Школа је пространу трпезарију изградила 1988, а 2004. године добила је још три нова кабинета. Настава  у  школи   се  одвијала на српском , мађарском  и  словачком  језику.

Данас у школи постоји осам паралелних одељења од петог до осмог разреда, и  шест одељења од  првог  до  четвртог разреда . Бајши припадају и два комбинована одељења на српском језику која се налазе у суседном месту Панонија.Настава  се одвија на српском и мађарском језику.Ученици виших  разреда похађају наставу у преподневној смени, а поподне иду  ђаци од првог до четвртог разреда.

Објекат школе броји 14 кабинета у којима се одвија савремена настава прилагођена 21. веку. У засебним просторијама одвија се настава из информатике, рачунарства и мултимедије.

Школа има 45 запослених коју су делом становници Бајше, а делом и путници из околиних места.

Све набројено обезбеђује ученицима завршних разреда да, без већих тешкоћа, наставе школовање у жељеној струци. Педагози, и сви запослени у школи, својим деловањем и васпитно-образовним  радом свакако доприносе да од ученика створе задовољне, и за нашу средину корисне грађане.