Љиљана Симић – српски језик

Едит Ковач – мађарски језик / грађанско васпитање

Нада Стојановић – српски језик као нематерњи

Ленке Тамаш – енглески језик , трудничко  боловање

Данијела Лазић – енглески језик

Ана  Драгославић – енглески језик

Милана Кораћ – енглески језик

Оршоља Ипач – енглески језик

Ибоља Тотовић – немачки језик

Јулијана Станивук – историја

Паја  Плетикосић – историја  / ликовна  култура

Рената  Савић – географија

Изабела  Нађ Винце – математика

Тихомир Каћански – информатика / математика

Јудит  Плохл – биологија

Жужана  Мазак – хемија

Анико  Бачић – техничко образовање/ техника и  технологија

Габор Кочиш – физика

Бланка Рекецки – физичко васпитање

Ева Касаш – музичка култура

Јудит Дамјан Боруж -учитељица

Рита  Жембери – учитељица

Моника Ковач Катона – учитељица , неплаћено  одсуство

Јудит Лаћак – учитељица

Сузана  Драгичевић – учитељица

Данијела Цицварић – учитељица

Јовица  Крстић – учитељ

Маја  Стојановић – учитељица

Жарко  Павловић – верска настава

Јожеф Тот – верска настава

Арон  Долински – верска настава

Мелиса Курцинак – учитељица

Елеонора Силађи – директор

Гордана Гроздановић Свирац- педагог

Андреа  Јухас  Папајчик – психолог

Бети  Нинчевић – административни  радник

 

Омерка Дамјановић – сервирка

Каталин Пеић – спремачица

Сахба Сушић – спремачица

Тинде Тури – спремачица

Диана Мајтан – спремачица

Габриела Телђеши – спремачица

Роберт Рубинт – домар

Золтан Сабо – ложач

Close Menu