Запослени

Запослени

Љиљана Симић – српски језик

Едит Ковач – мађарски језик / грађанско васпитање

Нада Стојановић – српски језик као нематерњи

Ленке Тамаш – енглески језик 

Данијела Лазић – енглески језик

Петронела Пиварчил – енглески језик

Милана Кораћ – енглески језик

Марко Томик – физика

Моника Ковач Катона – немачки језик

Јулијана Станивук – историја

Паја  Плетикосић – историја  / ликовна  култура

Рената  Савић – географија

Изабела  Нађ Винце – математика

Тихомир Каћански – информатика / математика

Јудит  Плохл – биологија

Жужана  Мазак – хемија

Анико  Бачић – техничко образовање/ техника и  технологија

Габор Кочиш – физика

Бланка Рекецки – физичко васпитање

Ева Касаш – музичка култура

Јудит Дамјан Боруж -учитељица

Рита  Жембери – учитељица

Изабела Червенак – учитељица 

Јудит Лаћак – учитељица

Сузана  Драгичевић – учитељица

Данијела Цицварић – учитељица

Милана Кораћ – учитељица

Маја  Стојановић – учитељица

Жарко  Павловић – верска настава

Јожеф Тот – верска настава

Арон  Долински – верска настава

Небојша Гашпаревић – физичко образовање

Елеонора Силађи – директор

Гордана Гроздановић Свирац- педагог

Андреа  Јухас  Папајчик – психолог

Каталин Фекете – административни  радник


Каталин Пеић – спремачица

Тинде Тури – спремачица

Диана Мајтан – спремачица

Рената Рубинт – спремачица

Роберт Рубинт – домар

Золтан Сабо – ложачKa