Документа

Документа о школи можете преузети овде:

 

Извештај о оствареним приходима и расходима за школску 2017 годину: